Kontakt

Fakturační údaje

DKV Innovative, s.r.o.
Moyzesova 36
04001 Košice
Slovensko

IČO: 48 180 025
DIČ: 2120081194
IČ DPH: SK2120081194
Společnost je zapsaná do Obchodního registru Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka číslo 37429/V ze dne 3. 6. 2015.

E-mail:
info@dkvinnovative.sk

Mobil:
+421 910 966 423 (vedení společnosti)
+421 944 633 111 (oddělení expedice Slovensko)
+420 607 786 184 (oddělení expedice Česká republika)

Kontaktní adresa

DKV Innovative, s.r.o.
Moyzesova 36
04001 Košice

DKV Innovative Slovensko

DKV Innovative, s.r.o. (ID 3019)
Rybníky IV 738
760 01 Zlín

DKV Innovative Česko

Platební údaje

IBAN: SK81 0900 0000 0050 7239 2288
SWIFT: GIBASKBX

Číslo účtu: 2200809882/2010
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Dozorčí orgány

Inspektorát SOI pro Košický kraj
Vrátna č. 3
043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
https://www.soi.sk

Regionální úřad veřejného zdravotnictví Košice
Ipeľská 1597/1A
040 11 Košice
https://www.ruvzke.sk