Kontakt

Fakturačné údaje

DKV Innovative, s.r.o.
Moyzesova 36
04001 Košice
Slovensko

IČO: 48 180 025
DIČ: 2120081194
IČ DPH: SK2120081194
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37429/V zo dňa 3.6.2015.

Email:
info@dkvinnovative.sk

Telefón:
+421 910 966 423 (vedenie spoločnosti)
+421 944 633 111 (oddelenie expedície Slovensko)
+420 607 786 184 (oddelenie expedície Česká republika)

Kontaktná adresa

DKV Innovative, s.r.o.
Moyzesova 36
04001 Košice

DKV Innovative Slovensko

DKV Innovative, s.r.o. (ID 3019)
Rybníky IV 738
760 01 Zlín

DKV Innovative Česko

Platobné údaje

IBAN: SK81 0900 0000 0050 7239 2288
SWIFT: GIBASKBX

Číslo účtu: 2200809882/2010
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Dozorné orgány

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3
043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
https://www.soi.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Ipeľská 1597/1A
040 11 Košice
https://www.ruvzke.sk